Hoe ver is HR met de digitalisering? Een stand van zaken

Hoe ver is HR met de digitalisering? Een stand van zaken 0

Veel HR-organisaties hebben de overstap van papieren naar digitale personeelsdossiers inmiddels zo goed als achter de rug, of ze zijn al een heel eind op weg. Maar in hoeverre werken die organisaties nu al echt 100% paperless? En kijkend naar de introductie van e-HRM: in hoeverre is er nu echt sprake van service aan de medewerkers?
Lees meer

Is de zorg klaar voor de nieuwe Europese privacywet?

Is de zorg klaar voor de nieuwe Europese privacywet? 0

Met nieuwe privacywetgeving vanuit Brussel en de aangescherpte Nederlandse meldplicht datalekken staat de zorg voor een uitdaging. Ziekenhuizen en zorgorganisaties moeten persoons-, cliënt- en patiëntgegevens beveiligen volgens nog strengere eisen.

Tijd voor een inventarisatie: waar staan de spelers in de zorg op dit ogenblik? Waar komt de groei in de gegevensuitwisseling vandaan? Wat zijn de gevolgen van de Europese privacywet en de Nederlandse meldplicht datalekken die binnenkort in werking treden? En hoe speelt de zorg daar slim op in?
Lees meer

Van papierchaos naar gestructureerde administratie

Van papierchaos naar gestructureerde administratie 0

Wat hebben HR-managers uit verschillende branches met elkaar gemeen? Ze proberen alle medewerkers duurzaam inzetbaar te houden? Ja. Ze hebben als doel het personeel in hun kracht te laten staan? Ja. Wat ze óók gemeen hebben, en dat is een grote uitdaging, is dat ze allen worstelen met de digitaliseringsslag van hun personeelsdossiers. En dat is niet zo gek, want personeelsdossiers zijn veelomvattend.

Lees meer

Pragmatische oplossingen voor de dagelijkse informatiemanagementpraktijk in de zorg

Pragmatische oplossingen voor de dagelijkse informatiemanagementpraktijk in de zorg 1

Informatiemanagement neemt een onmiskenbaar belangrijke plek in binnen de zorg. Wat ooit het domein was van de ICT’ers die – omdat ze nu eenmaal toegang hadden tot de data – graag een grafiek in elkaar sleutelden, is inmiddels uitgegroeid tot een professionele zelfstandige entiteit binnen ziekenhuis of zorginstelling. Soms nog verbonden aan de afdeling ICT, maar steeds vaker ook georganiseerd binnen een aparte afdeling. Of die nu BI, informatiecentrum of Business Intelligence Competence Center heet.

Lees meer

Dataveiligheid in de juridische praktijk

Dataveiligheid in de juridische praktijk 0

Advocaten- en notariskantoren printen significant meer dan bedrijven van gelijke grootte in andere sectoren. In de juridische sector staan documenten centraal. Efficiënte documentstromen volgens de hoogst mogelijke beveiligingsnormen en naleving van alle voorschriften is essentieel in deze concurrerende omgeving.

Vaak adviseren juristen hun cliënten over de privacywetgeving en over het thema gegevensbeveiliging. In het kader van ‘practice what you preach’ is het des te opvallender dat veel kantoren niet op de hoogte zijn van hoe het is gesteld met de veiligheid van hun eigen praktijkgegevens. We gaan steeds meer toe naar een ‘paperless office’, waar papieren dossiers vervangen worden door digitale. Daarom is het zeker nu tijd om stil te staan bij hoe kantoren hun data en die van hun cliënten eenvoudig kunnen beveiligen.

Lees meer

Big data: hoe ga je als gemeente de uitdaging aan?

Big data: hoe ga je als gemeente de uitdaging aan? 0

Big data is een onderwerp dat bij veel organisaties op de agenda staat. De enorme groei aan data die is ontstaan door de digitalisering van de maatschappij, zorgt voor een schat aan informatie. Big data kan door organisaties worden ingezet om verschillende doelen te bereiken, zoals informatie transparant en bruikbaar maken, ondersteuning bieden bij het nemen van beslissingen en het verbeteren van de dienstverlening. Ook gemeenten kunnen hier veel voordeel uit halen. Maar het brengt ook de nodige uitdagingen en belemmeringen met zich mee. Hoe kunnen gemeenten het beste omgaan met big data?

Lees meer

De gelukkige budgethouder

De gelukkige budgethouder 0

Je ziet het gelukkig steeds meer, organisaties die hun informatieprocessen automatiseren. Ik heb bij menig bedrijf gezeten om hierover te praten. Eén van de meest besproken processen is het inkomende factuurproces. Heel herkenbaar, omdat iedere organisatie facturen binnenkrijgt. Voor mij is het een leuk onderwerp om over te praten omdat ik, naast dat ik mij veel bezig houdt met het automatiseren van bedrijfsprocessen, inmiddels al enige tijd een gelukkige budgethouder ben.

Lees meer