Pragmatische oplossingen voor de dagelijkse informatiemanagementpraktijk in de zorg

Pragmatische oplossingen voor de dagelijkse informatiemanagementpraktijk in de zorg 1

Informatiemanagement neemt een onmiskenbaar belangrijke plek in binnen de zorg. Wat ooit het domein was van de ICT’ers die – omdat ze nu eenmaal toegang hadden tot de data – graag een grafiek in elkaar sleutelden, is inmiddels uitgegroeid tot een professionele zelfstandige entiteit binnen ziekenhuis of zorginstelling. Soms nog verbonden aan de afdeling ICT, maar steeds vaker ook georganiseerd binnen een aparte afdeling. Of die nu BI, informatiecentrum of Business Intelligence Competence Center heet.

Lees meer

Dataveiligheid in de juridische praktijk

Dataveiligheid in de juridische praktijk 0

Advocaten- en notariskantoren printen significant meer dan bedrijven van gelijke grootte in andere sectoren. In de juridische sector staan documenten centraal. Efficiënte documentstromen volgens de hoogst mogelijke beveiligingsnormen en naleving van alle voorschriften is essentieel in deze concurrerende omgeving.

Vaak adviseren juristen hun cliënten over de privacywetgeving en over het thema gegevensbeveiliging. In het kader van ‘practice what you preach’ is het des te opvallender dat veel kantoren niet op de hoogte zijn van hoe het is gesteld met de veiligheid van hun eigen praktijkgegevens. We gaan steeds meer toe naar een ‘paperless office’, waar papieren dossiers vervangen worden door digitale. Daarom is het zeker nu tijd om stil te staan bij hoe kantoren hun data en die van hun cliënten eenvoudig kunnen beveiligen.

Lees meer

Big data: hoe ga je als gemeente de uitdaging aan?

Big data: hoe ga je als gemeente de uitdaging aan? 0

Big data is een onderwerp dat bij veel organisaties op de agenda staat. De enorme groei aan data die is ontstaan door de digitalisering van de maatschappij, zorgt voor een schat aan informatie. Big data kan door organisaties worden ingezet om verschillende doelen te bereiken, zoals informatie transparant en bruikbaar maken, ondersteuning bieden bij het nemen van beslissingen en het verbeteren van de dienstverlening. Ook gemeenten kunnen hier veel voordeel uit halen. Maar het brengt ook de nodige uitdagingen en belemmeringen met zich mee. Hoe kunnen gemeenten het beste omgaan met big data?

Lees meer

De gelukkige budgethouder

De gelukkige budgethouder 0

Je ziet het gelukkig steeds meer, organisaties die hun informatieprocessen automatiseren. Ik heb bij menig bedrijf gezeten om hierover te praten. Eén van de meest besproken processen is het inkomende factuurproces. Heel herkenbaar, omdat iedere organisatie facturen binnenkrijgt. Voor mij is het een leuk onderwerp om over te praten omdat ik, naast dat ik mij veel bezig houdt met het automatiseren van bedrijfsprocessen, inmiddels al enige tijd een gelukkige budgethouder ben.

Lees meer

Papier? Een bewuste mediakeuze!

Papier? Een bewuste mediakeuze! 0

Op een feestje gisteren hoorde ik de populaire kreet weer eens voorbijkomen: “Papier is passé! Alles gaat digitaal!” Natuurlijk zie ik ook dat er online steeds meer kan, maar of we papier ooit helemaal kwijtraken, dat betwijfel ik ten zeerste. Neem alleen al Blokker, HEMA en andere retailers. Als je ziet hoeveel folders ik wekelijks op mijn deurmat vind, dan kan ik niet anders dan tot de conclusie komen dat print nog steeds de aandacht trekt. Sterker nog, ik denk dat je in deze online tijden juist met papier het verschil kunt maken.

Lees meer

Zorginstellingen moeten zich voorbereiden op nieuwe Wmo

Zorginstellingen moeten zich voorbereiden op nieuwe Wmo 0

Decentralisatie. Een onderwerp dat bij veel gemeenten en organisaties de haren overeind doet staan. Per 1 januari 2015 worden gemeenten onder meer verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de zorg aan burgers. Deze taken vallen dan onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en niet meer onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Niet alleen voor gemeenten brengt dit een hoop veranderingen met zich mee, maar ook voor zorginstellingen. Van hen wordt meer ondernemerschap en flexibiliteit verwacht om in te spelen op de veranderende markt. Waar zorginstellingen zich met name richten op het verlenen van zorg, moeten zij nu dus ook aandacht besteden aan ondernemerschap. Hoe pakken zij dit het beste aan? Welke voorbereidingen moeten zij treffen?

Lees meer

PDF: Digitaal papier of meer?

PDF: Digitaal papier of meer? 0

Vrijwel iedereen heeft dagelijks te maken met PDF-documenten. Documenten die vanaf een multifunctional worden gescand worden zelfs in 70% van de gevallen als PDF opgeslagen. Het grote voordeel van het gebruik van PDF-documenten is natuurlijk de uitwisselbaarheid van dit bestandsformaat. Immers, een PDF die bekeken wordt op een mobiele telefoon ziet er hetzelfde uit als op een PC of Macbook. PDF staat tenslotte niet voor niets voor ‘Portable Document Format’. Daarnaast hebben PDF-bestanden vaak een kleiner bestandsformaat dan bijvoorbeeld Word-documenten met dezelfde inhoud. En niet onbelangrijk, een PDF die geprint wordt ziet er ongeacht het type printer, altijd hetzelfde uit. Daarmee gedraagt een PDF zich als ouderwets papier. Handig!

Lees meer

Van André tot CO2-neutraal

Van André tot CO2-neutraal 1

Onlangs heb ik een lezing van André Kuipers mogen bijwonen. Een uur lang heb ik gefascineerd geluisterd naar zijn verhaal. Er zijn mij drie totaal verschillende dingen bijgebleven. Allereerst, het schrille contrast tussen de hypermoderne en innovatieve onderzoeken die hij heeft uitgevoerd versus de oubollige en armoedig-ogende spaceshuttle waarmee ze de ruimte in werden geschoten. Die Sojoez-capsule is zo klein dat Kuipers bijna op schoot lag bij zijn Russische commandant en het heeft nog een bedieningspaneel met knopjes uit een ver verleden.

Lees meer